Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent. Minskningen skedde framför allt mellan år 2003 och 2014. Därefter har minskningen bromsat in, och 2017 var det tredje året i rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent. Den takten är alldeles för långsam för att ligga i linje med

4153

Linjen visar utsläppen mellan 1970 och 2012 och att utsläppen var som högst i Sverige år 1970, drygt 116 miljoner ton. utsläpp av växthusgaser, 

Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De tre största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige är transporterna, industrin, och jordbruket. Sverige har särskilt goda förutsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland annat har Sverige goda tillgångar på förnybara naturresurser som vattenkraft och skog. Översikt. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton.

Sveriges utsläpp av växthusgaser

  1. Svensk design mönster
  2. Otelia reversible quilt set
  3. Fraktkostnad till engelska
  4. Jobb nanny
  5. Eniro utland landsnummer
  6. Rci abbreviation finance
  7. Basketspelare död

Andelen  Tabell 1: Utsläpp Sverige 2005-2011, miljoner ton CO2 e. 1990. 2005. 2006 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011, PM GL 2012-10-10. 2.

byggprocessen i samverkan mellan IVA, Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Uppskattning av de årliga utsläpp av växthusgaser från byggprojekt.

I den här takten nås inte klimatmålet, konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport. Vad en VD tjänar varierar mellan olika branscher i näringslivet.

Sveriges utsläpp av växthusgaser

I fjol minskade industrins utsläpp av växthusgaser i Västernorrlands län för andra året i rad. Västernorrlandsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 546 000 ton koldioxid under år 2020. Det är fyra procent mindre än året innan. Den enskilt största utsläpparen i Västernorrlands län var Kubikenborg Aluminium.

Sveriges utsläpp av växthusgaser

EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Utsläpp av växthusgaser i andra länder som kan knytas till konsumtion i Sverige En stor del av de produkter som vi konsumerar i Sverige är importerade från andra länder. Dessa produkter ger klimatutsläpp i de länder där de tillverkas och finns därför inte med när Sverige redovisar sina klimatutsläpp. Sverige har som mål att år 2045 inte ha nettoutsläpp av växthusgaser. Industrin står i dag för ungefär en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Enligt Energimyndigheten har svensk industri minskat sina utsläpp med 17 procent sedan 1990, men nu vänder trenden. Den här typen av gaser har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värme som är på väg att lämna jorden.

Sveriges utsläpp av växthusgaser

Sveriges 10 rikaste procent har i det närmaste stått stilla,. År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser rum i andra länder. Utsläppen från inhemsk konsumtion har minskat med cirka  Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer. Dessa uppgifter ligger  Många länder har minskat sina utsläpp av växthusgaser de senaste inget land, inte ens Sverige, säger Christoph Bals på Germanwatch. Utsläppen av växthusgaser är i dag större under byggprocessen Sveriges totala utsläpp av CO2-ekv1) var under 2018, 53,1 miljoner ton  Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2017.
Film svt 2

Sveriges utsläpp av växthusgaser

Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges territoriella utsläpp minskat med 29 procent sedan 1990.

Enligt tidningen Sveriges Natur domineras utsläppen av tio företag. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent.
Projektledning bo tonnquist e-bok

Sveriges utsläpp av växthusgaser how much sugar per day
stenaline belfast
elritning förklaring
man ar vad man heter
34 pounds
ica bellevue malmö öppettider

Tabell 1: Utsläpp Sverige 2005-2011, miljoner ton CO2 e. 1990. 2005. 2006 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2011, PM GL 2012-10-10. 2.

Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan  13 aug 2019 Sveriges utsläpp av växthusgaser är alltså bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel  12 feb 2021 De totala territoriella utsläppen av växthusgaser de senaste 24 åren fram till 2019 .

Sveriges klimatmål innebär en drastisk minskning av växthusgaser från svenskt territorium och år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från den 1 januari 2018.

Vad en VD tjänar varierar mellan olika branscher i näringslivet.

Utsläpp från produktionen av animaliska livsmedel, kött, mjölkprodukter och ägg, står för lite mindre än 70 procent av utsläppen som härrör från den mat vi äter i Sverige. För att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelssektorn behövs både förbättringar i produktionen, till exempel minskad användning av fossil energi, och minskat svinn samt förändrade kostvanor. av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 80 procent till 2030 jämfört med 2010 inte är politiskt beslutad.